7.10.2021

Екологія в неоіндустріальному майбутньому

Андрій Гуменюк, Івано-Франківськ

 

Наша експертна група вже неодноразово наголошувала на тому, що передові економіки світу зміщують фокус уваги на екологію.

Екологічні закони та ініціативи стали інструментом прихованого протекціонізму. Якщо ми не почнемо піклуватися про довкілля, вже невдовзі будемо змушені сплачувати штрафи, а товари, вироблені в Україні, втратять конкурентоспроможність, бо обкладатимуться надвисокими податками, як такі, що не відповідають екологічним нормам.

Саме тому ми вважаємо, що питання екології є життєво важливим для майбутнього економіки України. І успішне вирішення цього питання передбачене у нашій стратегії «Стрибок до шостого технологічного укладу». Адже з подальшого короткого огляду стає зрозумілим, що основними джерелами екологічних проблем в Україні є застарілі виробництва та технології.

Повітря

Стан атмосферного повітря, можна визначити, як незадовільний, а подекуди – загрозливий. Це обумовлено перш за все структурною деформацією економіки, коли перевага надається розвитку екологічно небезпечних галузей промисловості: паливно-енергетичного комплексу, обробної- та видобувної промисловостей.

Економіці України властива висока питома вага ресурсних та енергоємних технологій, впровадження і нарощування яких у промисловості та сільському господарстві здійснювалося найбільш «дешевим» способом – без будівництва відповідних очисних споруд. Роки безконтрольної експлуатації природних ресурсів призвели до того, що у багатьох районах України забруднення повітря у десятки разів перевищує гранично допустимі норми.

Водні ресурси.

Стан води й повноводність основних водних артерій України також викликають тривогу. За даними Держводгоспу, протягом другої половини ХХ ст. в Україні зникло близько 5 тис. малих водостоків, а це невідворотно веде до деградації великих річок.

Найбільшими забруднювачами вод України є електроенергетика, комунальне господарство, сільське господарство, чорна металургія, хімія і нафтохімія. Стічні води, що утворюються під час технологічних процесів, як правило викидаються до річок або водоймищ, а в приморських районах – у прибережну зону морів.

У південних областях України кількість стічних вод, що скидаються, практично дорівнює дефіциту прісної води, від якого потерпають ці райони. Повернення стічних вод у систему технічного водоспоживання підприємств дозволило б ліквідувати дефіцит прісної води. Проте, для цього стічні води повинні піддаватися додатковій обробці, затрати на яку залежатимуть від характеру забруднення і вимог до якості технічної води.

Чорноземи

Відомо, що найбільші в світі запаси чорноземів зосереджені на території України. Сьогодні, на жаль, запаси та якість цього неоціненного ресурсу в нашій державі істотно знизились, що пояснюється варварською, непродуманою експлуатацією, ерозією, засоленням, відчуженням земель під кар’єри та промислові споруди.

Відкритий видобуток корисних копалин і сильна ерозія призводять до повної втрати родючого шару землі. В гонитві за врожаєм грунти розорюються дедалі глибше й частіше, в них у неймовірних кількостях вносяться мінеральні добрива й пестициди. В результаті на величезних площах степової і посушливої зон грунти втратили здатність убирати й пропускати воду, їхня структура деградувала, вони перенасичені шкідливими хімічними сполуками. По всій території України родючість грунтів катастрофічно зменшується.

Відходи

Основна маса відходів в Україні утворюється на підприємствах гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозно-паперового та агропромислового комплексів.

Досі не запроваджені економічні механізми стимулювання переробки промислових відходів, що в свою чергу унеможливлює розвиток використання їх як вторинної сировини для пристрою дамб, гребель, насипів, основ доріг, а також для виробництва будівельних матеріалів. Практично не розвинутою залишається система роздільного збирання побутових відходів.

 

Отже, ми бачимо, що питання екології важливі як з точки зору якості життя в країні – прісна вода, чисте повітря, врожаї, рекреаційний потенціал – так і з точки зору економіки – раціональне використання ресурсів, конкурентоспроможність українських товарів, участь у глобальних економічних процесах.

Україна потребує інвестицій у новітні технології, нарощування наукового та технологічного потенціалу. Нам потрібний стрибок у неоіндустріальний світ: світ з іншими підходами до виробництва, іншими цінностями, іншим ставленням до навколишнього середовища і, відповідно, іншим рівнем комфорту для людини. 

Цей запис має один коментар

  1. Це проблема сьогоднішнього дня, яку требе вирішувати негайно.

Залишити відповідь